Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί να συμμετέχετε στην «Παγκόσμια Μελέτη Υγείας και Λειτουργικότητας σε Περιόδους Μεταδοτικών Λοιμώξεων» (Μελέτη COH-FIT), τη μεγαλύτερη διεθνή μελέτη για το γενικό πληθυσμό όλων των χωρών που πλήττονται από την πανδημία του ιού COVID-19, η οποία ξεκίνησε την Κυριακή 26.04.2020.
Το ερευνητικό αυτό εγχείρημα προωθείται στην Ελλάδα, από την Β΄ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική του Α.Π.Θ. σε συνεργασία με πάνω από 200 ερευνητές σε ερευνητικούς φορείς και πανεπιστήμια τουλάχιστον 35 χωρών ανά την υφήλιο και υπό την αιγίδα μεγάλου αριθμού εθνικών και διεθνών επιστημονικών οργανισμών.
Η μελέτη COH-FIT έχει στόχο τη διερεύνηση παραγόντων που επηρεάζουν τη σωματική και ψυχική υγεία σε καιρούς μεταδοτικών λοιμώξεων και περιοριστικών μέτρων και την αναγνώριση προστατευτικών παραγόντων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης και παρέμβασης κατά την πανδημία του ιού COVID-19 αλλά και μελλοντικά, σε περίπτωση εμφάνισης άλλων καταστάσεων πανδημίας.
Η έρευνα αυτή έχει ιδιαίτερη αξία, καθώς είναι η μέχρι τώρα μεγαλύτερη διεθνής έρευνα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σύγκρισης της επίδρασης διαφορετικών πολιτικών διαχείρισης της πανδημίας, καθώς και γεωγραφικών, πολιτισμικών και άλλων παραγόντων σε ενήλικες, αλλά και για πρώτη φορά και σε εφήβους και παιδιά.
Για να συμβάλετε στη μελέτη των επιπτώσεων της πανδημίας του ιού COVID-19 στη σωματική και ψυχική υγεία και υγεία του πληθυσμού, παρακαλούμε όπως επιλέξετε τον παρακάτω σύνδεσμο και απαντήσετε στην έρευνα.

https://www.coh-fit.com/?lang=el

(Επισκέφθηκε 9 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)