Παραδόθηκε σήμερα 18 Ιουλίου 2023, στο Βενιζέλειο – Πανάνειο Νοσοκομείο, ο νέος σύγχρονος αξονικός τομογράφος 128 τομών, προϋπολογισμού 1,000,000 €.
Θα καλύπτει όλες τις διαγνωστικές ανάγκες (αξονική στεφανιογραφία, αξονική παίδων κλπ).
Η χρηματοδότηση του έγινε στα πλαίσια του ΠΕΠ Κρήτης 2014-2020 και η διαγωνιστική διαδικασία προμήθειας έγινε από το Βενιζέλειο νοσοκομείο.

Ευχαριστώ το Υπουργείο Υγείας και την 7η ΥΠΕ Κρήτης για την έγκριση της προμήθειας, την Περιφέρεια Κρήτης και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης για την χρηματοδότηση και την στενή συνεργασία μας.
Τέλος τις Υπηρεσίες του Βενιζελείου για τις προσπάθειες τους για την ένταξη του έργου, την διεκπεραίωση της προμήθειας και την δημιουργία των απαραίτητων υποδομών.
Ο εκσυγχρονισμός του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του νοσοκομείου συνεχίζεται με την άμεση εγκατάσταση Στεφανιογράφου – Αγγειογράφου, Ψηφιακής Χειρουργικής Αίθουσας κλπ. 

(Επισκέφθηκε 5 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)