Τη διατήρηση καθαρών σχέσεων ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό σύστημα υγείας και κυρίως ανάμεσα στον γιατρό και τον ασθενή, θέλει να διαφυλλάξει ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
Ουσιαστικά ο σύλλογος τάσσεται κατά των απογευματινών χειρουργείων και κατά της απασχόλησης των γιατρών μετά το πέρας του ωραρίου του στο δημόσιο και στον ιδωιτκό τομέα.

Εξαρχής η υπόθεση των απογευματινών χειρουργείων είχε προκαλέσει τις εντονότατες αντιδράσεις του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου, όπως επίσης και γιατρών που τόνιζαν ότι θα αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των χειρουργείων και των μεγάλων αναμονών χρειάζονται προσλήψεις γιατρών όλων των ειδικοτήτων και επιπρόσθετα, αντί η κυβέρνηση να τους δίνει την διέξοδο του ιδιωτικού τομέα ή τα απογευματινά χειρουργεία, να προχωρήσει σε γενναίες αυξήσεις μισθών.

Συγκεκριμένα, το θεσμικό όργανο των γιατρών αναφέρει μεταξύ άλλων: 
Σχετικά με το άρθρο 7 του νομοσχεδίου επαναλαμβάνουμε την ειλημμένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΠΙΣ, η οποία επαναβεβαιώθηκε από την πρόσφατη Ολομέλεια των Προέδρων Ιατρικών Συλλόγων και το Διοικητικό Συμβούλιο του ΠΙΣ και η οποία αναφέρει ρητά:

«Ο ΠΙΣ τάσσεται υπέρ της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών του ΕΣΥ, στους οποίους η πολιτεία οφείλει να αυξήσει σημαντικά τους μισθούς προκειμένου να στελεχωθούν οι δημόσιες δομές υγείας με επαρκή αριθμό προσλήψεων, ώστε να εκλείψουν φαινόμενα υπερεργασίας και να καλυφθούν με ποιοτικές υπηρεσίες υγείας οι πολίτες.

Τυχόν χορήγηση δυνατότητας σε ιατρούς του ΕΣΥ να ασκούν ιδιωτικό έργο, όπως το περιγραφόμενο στο άρθρο 7, θα αποδιαρθρώσει τα Νοσοκομεία και ΚΥ του ΕΣΥ και ταυτόχρονα θα προκαλέσει συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού με τους ιατρούς που δραστηριοποιούνται ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ο ΠΙΣ θεωρεί θεμελιώδη ανάγκη τη διατήρηση καθαρών σχέσεων ανάμεσα στο δημόσιο και το ιδιωτικό σύστημα υγείας και κυρίως ανάμεσα στον γιατρό και τον ασθενή και προς αυτή την κατεύθυνση θα συνεχίσει να εκπληρώνει το θεσμικό του ρόλο».

madata.gr
(Επισκέφθηκε 4 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)