Το Σωματείο Εργαζομένων ΠαΓΝΗ εκφράζει την αλληλεγγύη του στους εργαζόμενους των δομών κοινωνικής πρόνοιας που έχασαν την δουλειά τους.

Σε ανακοίνωσή του αναφέρει: 
Πενήντα δύο εργαζόμενοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου απολύθηκαν πρόσφατα και από τις 8 δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης (ΚΚΠΠΚ).
Οι εργαζόμενοι αυτοί, που δουλεύουν εκεί τα τελευταία 6-7 χρόνια, καλύπτουν υπαρκτές ανάγκες ζωτικής σημασίας στις σοβαρά υποστελεχωμένες δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας και θα έπρεπε να εργάζονται σε αυτό με μόνιμη και σταθερή δουλειά, με αξιοπρεπείς μισθούς και πλήρη δικαιώματα.
Οι απολύσεις αυτές αποτυπώνουν την απαράδεκτη πρακτική της «ανακύκλωσης της ανεργίας» που εφαρμόζουν διαχρονικά οι κυβερνήσεις. Πάνω από το 35% των εργαζόμενων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας εργάζεται με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, ενώ, παράλληλα με τους εργαζόμενους κάθε μορφής ελαστικών εργασιακών σχέσεων, υπάρχουν και οι εργολαβικοί (με συμβάσεις ακόμη και ενός μήνα) στην καθαριότητα και τη σίτιση, υπηρεσίες που έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Την ίδια στιγμή και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στις δομές του Κέντρου με το πρόγραμμα της «Κοινωφελούς Εργασίας», πετάχτηκαν στην ανεργία, με τη λήξη του.

Απαιτούμε:
➢ Να μη γίνει καμία απόλυση, ανεξαρτήτως σύμβασης και σχέσης εργασίας, και να επαναπροσληφθούν όλοι οι απολυμένοι του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης. Να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι σε όλες τις δομές του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.
➢ Μαζικές προσλήψεις, με ευθύνη του κράτους, μόνιμου προσωπικού όλων των ειδικοτήτων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, για την πλήρη στελέχωση του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης και την αναβάθμιση των υπηρεσιών των δομών του, ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής και εύρυθμη λειτουργία του, καλύπτοντας πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες των περιθαλπόμενων του.
➢ Γενναία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό με βάση τις σύγχρονες ανάγκες ανάπτυξής του.
➢ Κανένα κλείσιμο δομής, αλλά ν’ ανοίξουν νέες με βάση τις ανάγκες για όλες τις κατηγορίες που καλύπτει το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κρήτης.

(Επισκέφθηκε 28 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)