Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΟΕ -ΠΦΥ) σε συνεδρίαση του διοικητικού της συμβουλίου στις 21 Μαρτίου 2011 και δεδομένων της στασιμότητας ως προς την υλοποίηση αποφάσεων και νομοθεσιών αλλά και της ελλειμματικής ενημέρωσης σε τρέχοντα και σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τα στελέχη της αποφάσισε, προκηρύσσει και καλεί τα μέλη της σε τρίωρη στάση εργασίας στις 6 Απριλίου 2013 από τις 12:00μμ έως τις 15:00μμ με τις κάτωθι διεκδικήσεις:

1. Άμεση υλοποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) που αφορά στο επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής των εργαζομένων στον χώρο της υγείας με όλες τις τροποποιήσεις που υπέβαλλε σε υπόμνημα της η ΠΟΕ -ΠΦΥ και που έχει κοινοποιηθεί σε όλους τους εμπλεκόμενους με αυτή φορείς και στα κόμματα της Βουλής. Υπενθυμίζεται το δίκαιο αίτημα για διεύρυνση των δικαιούχων και ενιαίο επίδομα σε όλους τους εργαζόμενους της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, προς αποκατάσταση και άρση αδικιών και ανισοτήτων

2. Ειδικά μισθολόγιο για όλους τους εργαζόμενους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας με αύξηση στο βασικό μισθό.

3. Έκδοση οργανισμού για τα Κέντρα Υγείας. Εξαίρεση από την διαδικασία της αξιολόγησης των εργαζομένων των δημοσίων δομών πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας λόγω έλλειψης αυτού και αντίστοιχων προϊσταμένων. Στην περίπτωση αυτή η αξιολόγηση είναι παράνομη καθώς επίσης επιφέρει κινδύνους όπως έχει ήδη σημειωθεί στο παρελθόν στην αξιοκρατική βαθμολόγηση εργαζομένων με αποτέλεσμα την παρεμπόδιση στην εξέλιξη αυτών,

4. Άμεση υλοποίηση του νόμου 4931/13-5-2012 σε ότι αφορά τις θέσεις προϊσταμένων των Κέντρων Υγείας. Επιπρόσθετα αιτούμαστε σε συνέχεια προηγούμενων παρεμβάσεων την ανάκληση σχετικών αποφάσεων του διοικητή της 2ης ΥΠΕ που υποτιμώντας και λειτουργώντας εις βάρος των μονίμων υπαλλήλων των Κέντρων Υγείας ανέθεσε τις θέσεις προϊσταμένων σε εργαζόμενους νοσοκομείων τους οποίους μετακίνησε για τον σκοπό αυτό.

5. Άμεση νομοθετική ρύθμιση για την ένταξη των Κέντρων Υγείας άγονων περιοχών στη διάρθρωση των Κέντρων Υγείας βάση του νόμου 4931/2022 και άρα στο δικαίωμα θέσεων προϊσταμένων όπως έχει ήδη αιτηθεί η ΠΟΕ-ΠΦΥ σε παρέμβαση της από την κοινοποίηση του εν λόγω νόμου καθώς και για την ένταξη των τεχνολόγων ιατρικών εργαστηριών στις διατάξεις της παρ.12 του άρθρου 43 που δεν συμπεριλήφθησαν.

6. Εκκαθάριση και άμεση καταβολή των επί διετίας οφειλόμενων πρόσθετων αμοιβών που αφορούν την προσαύξηση του Σαββάτου όπως ορίζει σχετικός νόμος στους εργαζόμενους που στελέχωσαν τα εμβολιαστικά κέντρα της 3ης ΥΠΕ και των εφημεριών των ιατρών των ΤΟΜΥ όπως αυτό υλοποιήθηκε από τις υπόλοιπες υγειονομικές περιφέρειες.

7. Αξιοποίηση όλων των νομοθετικών και διοικητικών εργαλείων από τις διοικήσεις των ΥΠΕ για την στελέχωση των τμημάτων των δομών ΠΦΥ με όλες τις ειδικότητες εργαζομένων. Οι συνταξιοδοτήσεις ιατρών έχουν επιφέρει κενό και οδηγούν σε απαξίωση και κλείσιμο τμημάτων που λειτουργούσαν διαχρονικά υπέρ της ατομικής και δημόσιας υγείας, Επαναφέρουμε την πρόταση μας για προκήρυξη θέσεων αποκλειστικά για τις δημόσιες δομές ΠΦΥ μόνιμου προσωπικού.

8.Νομοθετική πρωτοβουλία για αξιοποίηση του επικουρικού προσωπικού και του προσωπικού των ΤΟΜΥ σε μόνιμη βάση στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η επαγγελματική τους εμπειρία με τόσα κενά στην υγεία δεν πρέπει να χαθεί με το πρόσχημα νομικών κωλυμάτων.

Η ΠΟΕ -ΠΦΥ και τα πρωτοβάθμια σωματεία της καλούν σε πανελλαδική μαζική συμμετοχή τους εργαζόμενους των Κέντρων Υγείας, των ΤΟΜΥ, των Π.Π.Ι. των Π.Ι. και Τ.Ι. για την διεκδίκηση των δίκαιων και εφικτών αιτημάτων της.

(Επισκέφθηκε 8 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)