Εννέα στους δέκα Ευρωπαίους (89%) θεωρούν ότι η προαγωγή της ψυχικής υγείας είναι εξίσου σημαντική με την προαγωγή της σωματικής υγείας. Ταυτόχρονα, λιγότεροι από τους μισούς, συμφωνούν ότι τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας λαμβάνουν το ίδιο επίπεδο φροντίδας με εκείνους με φυσική κατάσταση. Επιπλέον, σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες (46%) αντιμετώπισαν ένα συναισθηματικό ή ψυχοκοινωνικό πρόβλημα, όπως αίσθημα κατάθλιψης ή άγχους, τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Από αυτούς, περισσότεροι από τους μισούς (54%) δεν έχουν λάβει βοήθεια από επαγγελματία, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρο για την ψυχική υγεία.

Στην έρευνα – διεξήχθη μεταξύ 14 Ιουνίου 2023 και 21 Ιουνίου 2023 – συμμετείχαν συνολικά 26.501 ερωτηθέντες ηλικίας 15 ετών και άνω,  από 27 κράτη μέλη της ΕΕ. Το Ευρωβαρόμετρο επιβεβαιώνει ότι πρόσφατα γεγονότα όπως η πανδημία COVID-19, η επιθετικότητα της Ρωσίας στην Ουκρανία, η κλιματική κρίση και άλλες κοινωνικές και οικονομικές πιέσεις, έχουν επιδεινώσει τα ήδη κακά επίπεδα ψυχικής υγείας στην Ευρώπη. Πριν από την πανδημία COVID-19, ένας στους έξι ανθρώπους στην ΕΕ υπέφερε από προβλήματα ψυχικής υγείας και η κατάσταση έχει επιδεινωθεί. Οι περισσότεροι ερωτηθέντες απάντησαν ότι τα πρόσφατα παγκόσμια γεγονότα επηρέασαν την ψυχική τους υγεία «κάπως» (44%) ή «σε μεγάλο βαθμό» (18%).

Οι περισσότεροι ερωτηθέντες (60%) πιστεύουν ότι οι πιο σημαντικοί παράγοντες για την επίτευξη καλής ψυχικής υγείας είναι οι συνθήκες διαβίωσης και ακολουθούν η οικονομική ασφάλεια (53%). Περίπου το ένα τρίτο των Ευρωπαίων θεωρεί ότι η επαφή με τη φύση και τους χώρους πρασίνου (35%), οι συνήθειες ύπνου (35%), η σωματική δραστηριότητα (34%) και η κοινωνική επαφή (33%) είναι βασικοί παράγοντες για την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, σε όλα τα κράτη μέλη, η μεγάλη πλειοψηφία πιστεύει ότι η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ψυχική υγεία των νέων.

Όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ μπορεί να συνεισφέρει τα μέγιστα στη βελτίωση της ψυχικής υγείας των ευρωπαίων πολιτών, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων επέλεξε τη «βελτίωση της συνολικής ποιότητας ζωής» (45%), ακολουθούμενο από τη «βελτίωση της πρόσβασης και υποστήριξης στη διάγνωση, τη θεραπεία και τη θεραπεία και φροντίδα ασθενών ψυχικής υγείας» (37%) και «υποστήριξη της ψυχικής υγείας των πιο ευάλωτων» (35%).

Σημεώνεται ότι στις 7 Ιουνίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε μια συνολική προσέγγιση για την ψυχική υγεία, η οποία θα βοηθήσει τα κράτη μέλη και τους ενδιαφερόμενους φορείς να αναλάβουν δράση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της ψυχικής υγείας. Το σχέδιο περιλαμβάνει 20 εμβληματικές πρωτοβουλίες, προσδιορίζει ευκαιρίες χρηματοδότησης ύψους 1,23 δισ. ευρώ και εστιάζει στην αντιμετώπιση ευάλωτων ομάδων, όπως τα παιδιά, οι νέοι, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες.

.healthview.

(Επισκέφθηκε 38 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)