Για 8η συνεχή χρονιά, ο Κώστας Γιαννόπουλος, Πρόεδρος του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού», εξελέγη Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατά του Σχολικού Εκφοβισμού (European Anti-bullying Network) https://www.antibullying.eu/

Πιστό στο όραμα και τις εξ ιδρύσεως αξίες του για την προστασία όλων των παιδιών από κάθε κίνδυνο κι εκφοβισμό, «Το Χαμόγελο του Παιδιού», λαμβάνει για μία ακόμα φορά την εμπιστοσύνη των Ευρωπαϊκών φορέων για το έργο του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ του Οργανισμού κ. Κώστας Γιαννόπουλος εξελέγη για 8η συνεχή χρονιά Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ευρωπαϊκού Δικτύου Κατά του Σχολικού Εκφοβισμού με διετή θητεία, αντανακλώντας την εκτίμηση των μελών του Δικτύου για το έργο του Οργανισμού αλλά και της αφοσίωσής του στο όραμα και στις επιδιώξεις και στόχους του Δικτύου για ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον δίχως διακρίσεις, πόνο και φόβο.

Η ουσιαστική συνεισφορά του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού»στον τομέα της πρόληψης και της παρέμβασης κατά του εκφοβισμού και της σχολικής βίας, τόσο σε τοπικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, αναγνωρίζεται για ακόμη μια φορά με την επανεκλογή του κ. Γιαννόπουλου στην θέση του Προέδρου του ΕΑΝ.

Το Δίκτυο στοχεύει στην επίτευξη των εξής σημαντικών στόχων:

• να παρακολουθεί και να επηρεάζει τις πολιτικές σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη διαμόρφωση μίας κοινής ευρωπαϊκής στρατηγικής ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό στην Ευρώπη.
• να συντονίζει πρωτοβουλίες και δράσεις ενάντια στον σχολικό εκφοβισμό αναπτύσσοντας συνεργασίες σε όλη την Ευρώπη.
• να ενδυναμώνει επαγγελματίες μέσω ανταλλαγής καλών πρακτικών και παρέχοντας κατάρτιση και κατάλληλα εργαλεία.
• να ευαισθητοποιεί το κοινό, τα παιδιά, τους νέους, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς στους τρόπους αντιμετώπισης του σχολικού εκφοβισμού.

Αξίζει να σημειωθεί πως το Δίκτυο δημιουργήθηκε το 2014 στην Αθήνα με πρωτοβουλία του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο του ομώνυμου ευρωπαϊκού έργου. Στο Δίκτυο σήμερα συμμετέχουν 23 φορείς από 15 ευρωπαϊκές χώρες.

Το EAN σχεδιάστηκε ως μια «οργάνωση ομπρέλας», παρέχοντας στα μέλη μια πλατφόρμα και ένα πλαίσιο για να ενώσουν τις δυνάμεις τους, να ανταλλάξουν καλές πρακτικές και υλικά και έτσι να αναπτύξουν κοινές δράσεις για να παρακινήσουν όλα τα μέρη που εμπλέκονται στο φαινόμενο του εκφοβισμού: όχι μόνο τα παιδιά που υπέφεραν από εκφοβισμό, αλλά και δασκάλους, γονείς και παιδιά που ασκούν εκφοβισμό, που στην πραγματικότητα συχνά δεν γνωρίζουν πραγματικά τις σοβαρές συνέπειες της συμπεριφοράς και των πράξεών τους.

Η νέα σύσταση του Δ.Σ. του Δικτύου είναι:
1. Costas Yannopoulos, EAN President / President, Board of Directors, The Smile of the Child, Greece
2. Maria Rita Bracchini, EAN Vice-President / Vice Director, Centro Studi e Formazione Villa Montesca, Italy
3. Gonzalo Santamaria, EAN Board Member and Treasurer / Project Manager, ACCESO, Spain
4. Ferran Calvo Adalid, EAN Board Member / President, Baobab, Spain
5. Stacey Robinson, EAN Board Member / Psychologist/ Transnational Project Manager, Merseyside Expanding Horizons, UK
6. Ioana Sandru, EAN Board Member / President, Asociatia Direct, Romania
7. Rossanka Venelinova, EAN Board Member/ President, Nadja Center Foundation, Bulgaria

Στο πλαίσιο δράσεων του Δικτύου εντάσσεται και το έργο SAFER, στο οποίο συμμετέχει ως εταίρος τον ΕΑΝ, σκοπός του οποίου είναι να αναπτύξει και να εφαρμόσει μια καινοτόμο μέθοδο για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού, που στοχεύει στην ενθάρρυνση της εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισμούς και βασίζεται στην ενίσχυση της απόκτησης κοινωνικών και πολιτικών ικανοτήτων και στη γνώση, την προώθηση και την ιδιοκτησία κοινών θετικών αξίες και θεμελιώδη δικαιώματα, όχι μόνο σε επίπεδο μαθητών και σχολείων αλλά και σε επίπεδο κοινότητας.

Το Δίκτυο διαθέτει επίσης το Πρότυπο Πιστοποίησης κατά του Εκφοβισμού, αποτέλεσμα συλλογικής προσπάθειας κοινωνικών επιστημόνων από πολλές χώρες της Ευρώπης, μέλη του ΕΑΝ και της EUROCERT, ενώ αποτελεί διεθνή καινοτομία για την αντιμετώπιση αυτού του πολύπλοκου φαινομένου.

Το Πρότυπο κωδικοποιεί τις απαιτήσεις, τις οποίες θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη μία Οργανωμένη Δομή, να τις εντάσσει σε ένα Σύστημα Διαχείρισης, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και στη διαμόρφωση ενός συνεκτικού πλαισίου αντιμετώπισης του εκφοβισμού παρέχοντας τη δυνατότητα σε σχολεία ή άλλες Οργανωμένες Δομές τυπικής ή άτυπης εκπαίδευσης, εφόσον το εφαρμόσουν, να ζητήσουν την αξιολόγησή τους από το ΕΑΝ και την EUROCERT και να πιστοποιηθούν, και να χρησιμοποιούν το Ευρωπαϊκό Σήμα Πιστοποίησης κατά του Εκφοβισμού.

(Επισκέφθηκε 14 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)