Σε λίγες ημέρες θα πιστωθεί η τρίτη δόση του επιδόματος παιδιού από τον ΟΠΕΚΑ στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Η πληρωμή αυτή θα γίνει στις 31 Ιουλίου και το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2023. Μετά την υποβολή της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος του 2023, θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του δικαιούμενου ποσού τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2022. Επίσης επισημαίνεται πως το ποσό του επιδόματος, λοιπόν, εξαρτάται από τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων και αφορά:

 • Για την πρώτη κατηγορία 70 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, επιπλέον 70 ευρώ για το δεύτερο και άλλα 140 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε επιπλέον των 3 παιδιών
 • Για τη δεύτερη κατηγορία 42 ευρώ ανά μήνα για το πρώτο παιδί, επιπλέον 42 ευρώ για το δεύτερο και 84 ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο
 • Για την τρίτη κατηγορία 28 ευρώ τον μήνα για το πρώτο παιδί, επιπλέον 28 ευρώ για το δεύτερο και επιπλέον 56 ευρώ για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου.

Υπενθυμίζεται δε πως για να χορηγηθεί το επίδομα θα πρέπει να έχει υποβληθεί οριστικά σχετική αίτηση και να έχει εγκριθεί ενώ αίτηση που έχει αποθηκευθεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Παραδείγματα
Ο ΟΠΕΚΑ παρουσιάζει μέσω της ιστοσελίδας του opeka.gr αναλυτικά παραδείγματα για τον τρόπο που θα καταβληθεί το επίδομα παιδιού στους δικαιούχους. Αναλυτικά:

A.Οικογένειες με δύο γονείς
Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 28.000 ευρώ:

 • Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2.
 • Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 28.000 ευρώ / 2= 14.000 ευρώ.
 • Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 56 ευρώ επίδομα το μήνα.

2. Οικογένεια με 2 γονείς και 1 παιδί, με ετήσιο εισόδημα 26.000 ευρώ:

 • Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 = 1,75.
 • Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 26.000 ευρώ / 1,75= 14.857 ευρώ.
 • Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Γ εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 28 ευρώ επίδομα το μήνα.

3. Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά, με ετήσιο εισόδημα 18.800 ευρώ:

 • Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2.
 • Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 18.800 ευρώ / 2= 9.400 ευρώ.
 • Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 84 ευρώ επίδομα το μήνα.

4. Οικογένεια με 2 γονείς και 3 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 13.000 ευρώ:

 • Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 +1/4 = 2,25.
 • Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 13.000 ευρώ  / 2,25 = 5.777 ευρώ.
 • Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280 ευρώ το μήνα.

5. Οικογένεια με 2 γονείς και 2 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ:

 • Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2.
 • Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000 ευρώ / 2= 6.000 ευρώ.
 • Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 140 ευρώ  το μήνα.

6. Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 14.500 ευρώ:

 • Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5.
 • Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 14.500 ευρώ / 2,5 = 5.800 ευρώ.
 • Η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 420 ευρώ το μήνα.

7. Οικογένεια με 2 γονείς και 4 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 24.500 ευρώ:

 • Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 = 2,5.
 • Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 24.500 ευρώ  / 2,5 = 9.800 ευρώ.
 • Η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 252ευρώ  το μήνα.

8. Οικογένεια με 2 γονείς και 5 παιδιά με ετήσιο εισόδημα 27.000 ευρώ:

 • Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 + 1/4 + 1/4 +1/4 = 2,75.
 • Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 27.000 ευρώ / 2,75 = 9.818 ευρώ .
 • Η οικογένεια εντάσσεται στην Β εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 336  ευρώ  το μήνα.

Β. Μονογονεϊκές οικογένειες

1.Μονογονεικές οικογένειες με 3 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 12.000 ευρώ:

 • Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 +1/4 + 1/4 = 2.
 • Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 12.000 ευρώ / 2= 6.000 ευρώ.
 • Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 280 ευρώ το μήνα.

2.Μονογονεικές οικογένειες με 1 παιδί και ετήσιο εισόδημα 9.000 ευρώ:

 • Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 = 1,5.
 • Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 9.000€ / 1,5= 6.000 ευρώ .
 • Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 70 ευρώ το μήνα.

3.Μονογονεικές οικογένειες με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα 10.500 ευρώ:

 • Η κλίμακα ισοδυναμίας της οικογένειας είναι : 1 + 1/2 + 1/4 = 1,75.
 • Συνεπώς το ισοδύναμο εισόδημα είναι : 10.500 ευρώ  / 1,75= 6.000 ευρώ.
 • Άρα η οικογένεια εντάσσεται στην Α εισοδηματική κλίμακα και θα λάβει 140 ευρώ το μήνα.

Τα εισοδηματικά κριτήρια 

Υπενθυμίζεται δε πως ο  προσδιορισμός των δικαιούχων του επιδόματος τέκνων γίνεται με εισοδηματικά κριτήρια –βάσει του λεγόμενου ισοδύναμου εισοδήματος- ως εξής:

 • Πρώτη κατηγορία έως 6.000 ευρώ
 • Δεύτερη κατηγορία 6.001-10.000 ευρώ
 • Τρίτη κατηγορία 10.001- 15.000 ευρώ

Tρίτη δόση του επιδόματος παιδιού: Σε ποιες περιπτώσεις διακόπτεται η καταβολή
Η καταβολή της τρίτης δόσης του επιδόματος παιδιού διακόπτεται στον δικαιούχο στην περίπτωση που από την 1η Ιουλίου τα ανήλικα τέκνα ηλικίας από 4 έως 16 ετών δεν πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α. να έχουν εγγραφεί στην υποχρεωτική εκπαίδευση για το σχολικό έτος 2022-2023 και

β. να ολοκληρώσουν επαρκώς τη φοίτησή τους στις 30-6-2023 για το εν λόγο σχολικό έτος, δηλαδή να μην αναγκαστούν να επαναλάβουν την τάξη τους λόγω μεγάλου αριθμού αδικαιολόγητων απουσιών.

Για την έγκριση αίτησης μέχρι 30-6-2023 θα πρέπει μεταξύ των άλλων να συντρέχει η προϋπόθεση (α) και από 1-7-2023 έως 31-12-2023 θα πρέπει να συντρέχουν και οι δυο παραπάνω προϋποθέσεις.

Στις περιπτώσεις που δεν εκπληρώνεται στο τέλος του σχολικού έτους 2022-2023, η επαρκής φοίτηση των ανηλίκων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση λόγω αδικαιολόγητου αριθμού απουσιών το επίδομα διακόπτεται από 1-7-2023 μέχρι 31-12-2023 και δεν επαναχορηγείται έστω και αν το τέκνο εγγραφεί στο νέο σχολικό έτος 2023-2024.

enikos.gr

 
(Επισκέφθηκε 2 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)