Μονοκλωνικά αντισώματα κατά της ημικρανίας μέσω ΕΟΠΥΥ- είναι εφικτό και πως;

Καθώς υπάρχουν πολλά ερωτήματα πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, είναι ευκαιρία να διευκρινίσουμε τι ισχύει για τα μονοκλωνικά αντισώματα κατά της ημικρανίας (Aimovig, Ajovy και Emgality) και την διαδικασία έγκρισης του ΕΟΠΥΥ.

Τον Ιούλιο του 2021 το μονοκλωνικό αντίσωμα Ajovy μπήκε στη θετική λίστα του ΕΟΠΥΥ. Αυτό σημαίνει πως, υπό προϋποθέσεις, μπορεί να συνταγογραφηθεί και αποζημιώνεται 100% (μηδενική συμμετοχή). Ο ΕΟΠΥΥ εγκρίνει τη χρήση του μόνο σε ασθενείς με 8 ή περισσότερες ημέρες με ημικρανία το μήνα, στους οποίους έχουν αποτύχει όλες οι διαθέσιμες από του στόματος θεραπείες, ενώ αν πρόκεται για χρόνια ημικρανία, απαιτείται να έχει αποτύχει και το Botox.

Στην περίπτωση αυτή, συντάσσεται ειδική έκθεση από τον θεράποντα ιατρό και ακολούθως γίνεται αίτηση στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Προέγκρισης του ΕΟΠΥΥ, όπου παρατίθεται αναλυτικά όλα τα στοιχεία και η ιατρική αναγκαιότητα για τη λήψη της θεραπείας με μονοκλωνικό αντίσωμα. Σε λίγες ημέρες υπάρχει απάντηση και, εφόσον ληφθεί έγκριση, το Ajovy συνταγραφείται μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.

Η διαδικασία φαίνεται σχετικά απλή, αλλά είναι ιδιαίτερα σημαντικό να συνταχθεί σωστή η έκθεση από τον θεράπονται ιατρό και να αιτιολογηθεί σωστά το αίτημα, ώστε να προκύψει θετική απάντηση από τον ΕΟΠΥΥ.

Η έγκριση αφορά συνήθως τρίμηνη θεραπεία και έτσι η διαδικασία πρέπει ανά τρίμηνο να επαναλαμβάνεται.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Aimovig θα λάβει επίσης προσεχώς τη σχετική έγκριση για είσοδο στη θετική λίστα του ΕΟΠΥ.  Ωστόσο, για την ώρα και έως σήμερα ούτε το Aimovig, ούτε το Emgality δεν έχουν μπει στη θετική λίστα του ΕΟΠΥΥ και -ως εκ τούτου- δεν συνταγογραφούνται/ αποζημιώνονται, παρά μόνο με τη διαδικασία της κατ’ εξαίρεση πρόσβασης.
Η διαδικασία για την ΚΑΤ’ ΕΞΑΙΡΕΣΗ έγκριση φαρμάκου (όπως γίνεται και σε άλλες παθήσεις, για παράδειγμα στα αντικαρκινικά) μέσω ΕΟΠΥΥ μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή για το Aimovig και το Emgality και σε περιπτώσεις ημικρανίας, ως έξης:

1. Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά σε ειδική πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ από τον θεράποντα γιατρό, που υποβάλει αναλυτική έκθεση με βάση το συνολικό ιστορικό και την τρέχουσα κατάσταση του ασθενούς.

2. Μαζί υποβάλλονται στοιχεία για τις προηγηθείσες αποτυχημένες προληπτικές αγωγές, ώστε να τεκμηριώνεται πως δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες επιλογές, καθώς και άλλα έγγραφα, όπως πρόσφατο ημερολόγιο κεφαλαλγίας αλλά και -κατά τη δική μου άποψη- ειδικές κλίμακες (ερωτηματολόγια) που δείχνουν την επιβάρυνση που προκαλεί η ημικρανία στην ποιότητα ζωής του ασθενούς.

3. Ο ΕΟΠΥΥ εξετάζει τον φάκελο και ανάλογα εγκρίνει τη χορήγηση του φαρμάκου σε αυτές τις ειδικές περιπτώσεις ή την απορρίπτει.

4. Εφόσον κρίνει θετικά, χορηγείται το μονοκλωνικό αντίσωμα για 3 -συνήθως- μήνες, το οποίο για να δοθεί απαιτείται χειρόγραφη συνταγή με ειδικό συνταγολόγιο.

5. Μετά το εγκεκριμένο διάστημα, για να συνεχιστεί η αγωγή η διαδικασία πρέπει να επαναληφθεί.

 

madata.gr
(Επισκέφθηκε 26 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)