Το Ετήσιο Συνέδριο της Παθολογικής Ογκολογικής Κλινικής του ΠαΓΝΗ θα πραγματοποιηθεί από Πέμπτη16 έως Κυριακή 19 Νοεμβρίου 2023 στο Ηράκλειο Κρήτης.

Η πρόοδος στη γνώση δημιουργεί συνεχώς νέα δεδομένα στους τρόπους με τους οποίους αντιμετωπίζουμε τον καρκίνο.

Η κατανόηση των νέων δεδομένων και των καινοτομιών που εισάγονται στην κλινική και εργαστηριακή ιατρική πράξη γίνεται αναγκαία προϋπόθεση για τη βελτίωση της κλινικής καθημερινότητας, της αποτελεσματικότητας της θεραπείας και της προστασίας της ποιότητας ζωής των ασθενών μας.

Η διοργάνωση και το πρόγραμμα του Συνεδρίου μας, υλοποιούν κάθε χρόνο με απαιτητικό τρόπο την δια βίου εκπαίδευση και τη συμπόρευσή μας με τις ανάγκες της κοινωνίας.

 Τα κυριότερα θέματα που θα αναπτυχθούν είναι:

 • Μεταφραστική Ερευνητική δραστηριότητα στην Ελλάδα

• ctDNA-based liquid biopsy for the clinical management of solid tumors: advances and limitations

• AI-aided biomarker and drug target discovery: from hypothesis to data-driven approaches

• Η εξατομίκευση της θεραπείας στον ευνουχοευαίσθητο καρκίνο προστάτη

• Transforming early lung cancer diagnosis

• Η αποκλιμάκωση της θεραπείας στον καρκίνο κεφαλής – τραχήλου

• Νέοι στόχοι και νέες προσεγγίσεις στην θεραπεία του μελανώματος

• Ο προσυμπτωματικός έλεγχος του καρκίνου: η αναγκαιότητα, τα εμπόδια και η εφαρμογή

• Σαρκώματα μαλακών μορίων

• Central nervous system tumors

Καρκίνος Παχέος Εντέρου

Καρκίνος Μαστού

Εarly cancer biomarker development

• Τροποποιείται η έκβαση του καρκίνου μέσω του τρόπου ζωής;

• Γενετική του Καρκίνου

• H έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του πνεύμονα και το ταξίδι του ασθενούς

• Η ανοσοθεραπεία στον εξαιρέσιμο καρκίνο του πνεύμονα

• ADCs in lung cancer treatment: present and future

• Ανασκόπηση σημαντικότερων εξελίξεων στην ακτινοθεραπεία

• Καρκίνος ενδομητρίου – τοπικοπεριοχική νόσος

• Ανασκόπηση ASCO – ESMO στον καρκίνο μαστού, πνεύμονα, γυναικολογικό και ουροποιητικού

• Ανακουφιστική Φροντίδα στην Ογκολογία

• H εξισορρόπηση του οφέλους και της τοξικότητας της θεραπείας

• Συζήτηση για το τέλος της ζωής – Φροντίδα στο τέλος της ζωής

• Ογκολογική Νοσηλευτική και Ανακουφιστική Φροντίδα

 

Η Ο.Ε. καταθέτει το πρόγραμμά της και καλεί όσους ενδιαφέρονται να το παρακολουθήσουν. Για τη διαδικτυακή παρακολούθησή του μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη διεύθυνση : https://oncopog.com/skmo23/

 

(Επισκέφθηκε 4 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)