Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η παράταση της προθεσμίας αναφορικά με τον καθορισμό και την εξειδίκευση συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Την υπουργική απόφαση κοινοποίησε στα μέλη του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών.

«Σας ενημερώνουμε ότι στις 26.09.2022 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η υπ΄ αριθμόν Γ1α/Γ.Π.οικ. 53768 (ΦΕΚ Β’/5026/2022) Υπουργική απόφαση, η οποία τροποποιεί την υπό στοιχεία υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ. 35161/16-06-2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε προσωπικό ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών.»
Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 3 ο χρόνος έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό μετατίθεται από την 01η.10.2022 για την 01η.12.2022» αναφέρει η σχετική ανακοίνωση που έστειλε στα μέλη του ο ΙΣΑ.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών έχει εκφράσει την έντονη αντίθεση του στην εφαρμογή του μέτρου, καθώς όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένως πάγια θέση μας είναι ότι ο προσωπικός ιατρός είναι δικαίωμα και όχι υποχρέωση του κάθε ασθενή.

madata.gr
(Επισκέφθηκε 19 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)