Με γνώμονα την παροχή Υπηρεσιών Υγείας στον Πολίτη πραγματοποιήθηκε σήμερα συνάντηση εργασίας στην αίθουσα συνεδριάσεων της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης κατόπιν σχετικής προσκλήσεως του Διοικητή κ. Νεκτάριου Παπαβασιλείου.

Συμμετείχαν ο Υποδιοικητής της 7ης Υ.Πε. Κρήτης κ. Αγαπίου Δημήτριος, οι Διοικητές των Νοσοκομείων της Κρήτης, για το ΠαΓΝΗ ο κ. Χαλκιαδάκης Γεώργιος, για το Γ.Ν. «Βενιζέλειο-Πανάνειο» ο κ. Τερζάκης Κωνσταντίνος, για το Γ.Ν. Χανίων ο κ. Μπέας Γεώργιος, για το Γ.Ν. Ρεθύμνου ο κ. Μαρκάκης Ελευθέριος, για το Γ.Ν. Αγίου Νικολάου ο κ. Ανδρεαδάκης Εμμανουήλ, οι Αναπληρωτές Διοικητές των Γ.Ν.-Κ.Υ. Νεάπολης, Σητείας και Ιεράπετρας, κ. Μπαρμπούνης Γεώργιος, κα. Δαρατσιανού Μαρία και κ. Πετράκης Ιωάννης αντίστοιχα, καθώς και οι πρόεδροι των Ιατρικών Συλλόγων, Ηρακλείου κ. Πατριανάκος Αλέξανδρος, Χανίων κα Ορφανουδάκη Παρασκευή, Ρεθύμνου κα Καπελέρη Αναστασία, Λασιθίου κ. Νικολαράκης Κωνσταντίνος και ο πρόεδρος Ιατρικού Συλλόγου Σητείας κ. Κατσαράκης Ιωάννης.

Στη συζήτηση που ακολούθησε έγινε γόνιμη, ειλικρινής και ουσιαστική ανταλλαγή απόψεων και θέσεων.

Η συνέχιση λειτουργίας, στο πλαίσιο των κείμενων διατάξεων, όπως και η απρόσκοπτή λειτουργία ενδεικτικά, της Παθολογικής Κλινικής του Γ.Ν. Ρεθύμνου, Ιεράπετρας και Σητείας, της Χειρουργικής Κλινικής του Γ.Ν. Χανίων, του Ακτινολογικού Αγίου Νικολάου και Ιεράπετρας και του ΤΕΠ Αγίου Νικολάου είναι μεταξύ των σημαντικών που απασχόλησαν τη συζήτηση.

Σημειώνεται, ότι την παρούσα στιγμή στην Παθολογική Κλινική του Γ.Ν. Ρεθύμνου υπηρετούν 3 μόνιμοι Ιατροί Παθολόγοι οι οποίοι βρίσκονται σε χρήση νόμιμων ειδικών αδειών λοχείας κ.τ.λ., στο Γ.Ν.-Κ.Υ. Σητείας 4 Ιατροί Παθολόγοι έως 31.07.2023, ενώ στη Χειρουργική Κλινική του Γ.Ν. Χανίων υπηρετούν 9 μόνιμοι Ιατροί Χειρουργοί.

Στόχος Όλων η περαιτέρω επικοινωνία και χρήση εκείνων των μέτρων-κινήτρων που έχουν θεσπιστεί από το Υπουργείο Υγείας για την ενίσχυση των Κλινικών και έως την ανάληψη υπηρεσίας νέων Ιατρών από τις τελευταίες 2 προκηρύξεις Ιατρικού Μόνιμου Προσωπικού με:

Μετακινήσεις Ιατρών σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 5015/2023 με επιπρόσθετη αμοιβή πέρα των μηνιαίων αποδοχών, εκείνης των 1.800 € και παράταση έως 31.12.23.
Διαδικασίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) με έγκριση από το Υπουργείο Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 41 Ν. 4058/2012 (με δέσμευση πίστωσης ανάλογα τη χρονική διάρκεια και την απασχόληση-πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα Νοσοκομεία).
Διαδικασίες με δελτίο παροχής υπηρεσιών (μπλοκάκι) μόνο για εφημερία, σύμφωνα με το άρθρο 41 του Ν. 4839/2021 με απόφαση Διοικητή Υγειονομικής Περιφέρειας και ανάρτηση στη Διαύγεια με ποσό εκείνο των 250 € ανά εφημερία και παράταση έως 31.12.23.
Ένταξη Ιδιωτών-Συνταξιούχων Ιατρών στο ΕΣΥ με σύμβαση πλήρους απασχόλησης (2.000 €/ μήνα) ή μερικής απασχόλησης (1.000 €/ μήνα) και παράταση έως 31.12.23.
Αναζήτηση και αξιοποίηση του ρόλου των Επικουρικών Ιατρών σύμφωνα με τον Ν. 3580/2007 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Άμεση επαναπροκήρυξη των θέσεων που έχουν καταστεί άγονες, μετά το πέρας των διαδικασιών, από την προκήρυξη των 68 θέσεων που έχουν προκηρυχθεί για τις Υγειονομικές Μονάδες της Περιφέρειας Κρήτης, σε ανώτερη βαθμίδα.
Άμεση αναμόρφωση των Οργανισμών των Νοσοκομείων και ιεράρχηση αναγκών ανά Υγειονομική Μονάδα.
Αποφορολόγηση Εφημεριών.
Παροχή οικονομικών και επιστημονικών κινήτρων για όλους τους Ιατρούς ΕΣΥ.
Κίνητρα πόλης για τους Ιατρούς μας όπως εξασφάλιση οικίας, εξασφάλιση παιδικών σταθμών, έκπτωση μετάβασης στην Κρήτη κ.α. 

(Επισκέφθηκε 10 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)