Το να μάθει το παιδί να διαβάζει μόνο του βοηθάει την αυτοπεποίθησή του αλλά βοηθάει κι εσάς, που δεν θα έχετε πάντα την δυνατότητα να το διαβάσετε…

Ένα από τα πιο πολύτιμα δώρα που μπορούν να προσφέρουν οι γονείς στο παιδί τους είναι η μόρφωσή του. Πέρα από το ρόλο που διαδραματίζει το σχολείο στον τομέα αυτό, οι γονείς, για να συμβάλουν στην όσο το δυνατό καλύτερη μόρφωσή του, εμπλέκονται ενεργά στη διδακτικη διαδικασία μέσω της κατ΄ οίκον εργασίας, η οποία θεωρείται, υπό προϋποθέσεις, πολύ σημαντική.

Η εμπλοκή τους αυτή, όμως, τους δημιουργεί πολλά ερωτήματα, όπως τα πιο κάτω και ζητούν απαντήσεις:
Γιατί είναι σημαντική η κατ΄ οίκον εργασία;
Είναι γέφυρα επικοινωνίας μεταξύ οικογένειας και σχολείου
Δίνει την ευκαιρία στους γονείς και άλλους ενήλικες να γνωρίζουν τι μαθαίνει το παιδί τους στο σχολείο.
Τους δίνει την ευκαιρία να μιλούν με το παιδί τους για το τι γίνεται στο σχολείο.
Δίνει στους δασκάλους μια ευκαιρία να ακούσουν από τους γονείς για το μαθησιακό επίπεδο των παιδιών τους.

Ποιος είναι ο σκοπός της μελέτης στο σπίτι;

Βοηθά τα παιδιά :

Να εδραιώσουν γνώσεις και δεξιότητες που έχουν ήδη κατακτήσει μέσα
στην τάξη. Η εξάσκηση και η επανάληψη είναι απαραίτητες προκειμένου να υπάρξει μάθηση.
Να μάθουν να χρησιμοποιούν πηγές (π.χ. εγκυκλοπαίδεια)
Να αναπτύξουν εξατομικευμένες στρατηγικές μελέτης
Να αναπτύξουν δεξιότητες αυτό-οργάνωσης και διαχείρισης του χρόνου.
Οι δεξιότητες αυτές δε χρησιμεύουν μόνο στο σχολείο, αλλά και σε όλες
τις πλευρές της ζωής.
Να ανακαλύψουν βαθύτερα τον εαυτό τους. Μαθαίνουν τα δυνατά και
αδύνατα σημεία τους, παλεύουν με τις δυσκολίες τους και αντλούν
ικανοποίηση από τα επιτεύγματά τους.

Με την αυτόνομη μελέτη τα παιδιά να αποκτήσουν ανεξαρτησία,
αυτοπειθαρχία και αίσθημα ευθύνης. Αυτό είναι ίσως το σημαντικότερο
όφελος της μελέτης, ισάξιο των γνώσεων που αποκομίζει κανείς μέσα από
αυτήν.
Να δίνουν νόημα στον ελεύθερο χρόνο, αφιερώνοντάς στην ατομική
μελέτη ή σε κάποιο χόμπι τους. Μία ζωή όλο παιχνίδι και διασκέδαση θα
ήταν βαρετή!
Να δημιουργούν γέφυρα ανάμεσα στο σχολείο και το σπίτι. Αποτελεί μία
αφορμή για την καλλιέργεια δεσμών επικοινωνίας ανάμεσα στο γονέα και το
δάσκαλο, που αποτελούν τους βασικούς υποστηρικτές του παιδιού στη
μαθησιακή του πορεία.

daddy-cool.gr

(Επισκέφθηκε 15 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)