Την απαγόρευση διακίνησης έξι συμπληρωμάτων διατροφής καθώς ανιχνεύτηκε η μη εγκεκριμένη ουσία ανακοίνωσε ο ΕΟΦ.

Σύμφωνα με δύο διαφορετικές αποφάσεις του ΕΟΦ έγινε γνωστό πως στα συμπληρώματα διατροφής ανιχνεύθηκε η μη εγκεκριμένη ουσία alpha-glycerylphosphorylcholine (GPC) (novel food), ενώ επιπλέον τα συγκεκριμένα προϊόντα δεν είναι γνωστοποιημένα στον οργανισμό.

Οι αποδέκτες προμηθεύτηκαν τα συγκεκριμένα προϊόντα από τα Βουλγαρία και την Πολωνία.

Τα έξι συμπληρώματα διατροφής που απαγορεύθηκαν
NAPALM PRE-CONTEST PUMPED STIMULANT FREE με γεύση Watermelon, Lychee, Dragon-Fruit, Mango-lemon και Cherry-lemon,
SKULL LABS SKULL CRUSHER με γεύση Mango-passion fruit,
SKULL LABS BRAIM REAPER με γεύση lemon,
SKULL LABS SKULL CRUSHER με γεύση Mangomaracuja και Citrus-peach,
NAPALM PRE-CONTEST PUMPED STIMULANT FREE με γεύση Mangolemon και
NAPALM ENERGIZER με γεύση Dragon Fruit και Mango-lemon.
Η απόφαση του ΕΟΦ για την ανάκληση των δύο συμπληρωμάτων διατροφής
«Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΥΑ Γ5α/53625/2017 (ΦΕΚ Β 3328/21.9.2017)

3. Τα υπ’ αριθ. 79881/20.7.2023, 79882/20.7.2023 και 79885/20.7.2023 έγγραφα του ΕΦΕΤ για ενημέρωση μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές
(RASFF).
4. Το γεγονός ότι τα προϊόντα δεν έχoυν γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ.

Αποφασίζουμε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης των συμπληρωμάτων διατροφής NAPALM PRE-CONTEST PUMPED STIMULANT FREE με γεύση Watermelon, Lychee, Dragon-Fruit, Mango-lemon και Cherrylemon, SKULL LABS SKULL CRUSHER με γεύση Mango-passion fruit της εταιρείας FITNESS AUTHORITY Sp.z.o.o. Πολωνίας (παραγωγός), μετά από ενημέρωση ότι ανιχνεύτηκε η μη εγκεκριμένη ουσία alphaglycerylphosphorylcholine (GPC) (novel food).

Τα παραπάνω προϊόντα οι αποδέκτες τα προμηθεύτηκαν από τη Βουλγαρία. Τα προϊόντα επιπλέον δεν είναι γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.

Οι επιχειρήσεις που το έχουν προμηθευτεί υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας».

Η απόφαση του ΕΟΦ για την ανάκληση των υπολοίπων τεσσάρων συμπληρωμάτων διατροφής
Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 6, παρ.ΙΙ του Ν. 1316/83 (ΦΕΚ 3 Α΄) «Ίδρυση, οργάνωση και αρμοδιότητες του Ε.Ο.Φ.», όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 25 του Ν. 3730/2008 (ΦΕΚ 262 Β΄)

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ. ΥΑ Γ5α/53625/2017 (ΦΕΚ Β 3328/21.9.2017)

3. Τα υπ’ αριθ. 77562/14.7.2023 και 77563/14.7.2023 έγγραφα του ΕΦΕΤ για ενημέρωση μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF).

4. Το γεγονός ότι τα προϊόντα δεν έχoυν γνωστοποιηθεί στον ΕΟΦ.

Αποφασίζουμε την απαγόρευση διακίνησης και διάθεσης των συμπληρωμάτων διατροφής SKULL LABS BRAIM REAPER με γεύση lemon, SKULL LABS SKULL CRUSHER με γεύση Mango-maracuja και Citrus-peach, NAPALM PRE-CONTEST PUMPED STIMULANT FREE με γεύση Mango-lemon και NAPALM ENERGIZER με γεύση Dragon Fruit και Mango-lemon της εταιρείας FITNESS AUTHORITY Sp.z.o.o. Πολωνίας (παραγωγός και προμηθευτής), μετά από ενημέρωση ότι ανιχνεύτηκε η μη εγκεκριμένη ουσία alpha-glycerylphosphorylcholine (GPC) (novel food).

Τα προϊόντα επιπλέον δεν είναι γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Οι επιχειρήσεις που το έχουν προμηθευτεί υποχρεούνται για την εφαρμογή της παρούσης. Η παρούσα απόφαση αποτελεί προληπτικό μέτρο για την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας». 

(Επισκέφθηκε 6 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)