Η 12η Μαΐου καθιερώθηκε το 1965 και εορτάζεται έκτοτε ως η «Παγκόσμια Ημέρα Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών». Το Διεθνές Συμβούλιο Νοσηλευτών (International Council of Nurse-I.C.N.) έχει αφιερώσει τον εορτασμό της φετινής «Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών» στο θέμα “2020 – Nurses: A Voice to Lead-Nursing the World to Health”/ «Νοσηλευτές/τριες: Ηγετική Φωνή – Φροντίζοντας την Παγκόσμια Υγεία», αποσκοπώντας στην ανάδειξη της ανεκτίμητης συμβολής των νοσηλευτών στην κάλυψη των αναγκών υγείας των ατόμων και στην αποτελεσματική ανταπόκριση των συστημάτων υγείας στις εκάστοτε υγειονομικές προκλήσεις. Οι φετινοί εορτασμοί είναι ιδιαιτέρως σημαντικοί δεδομένου ότι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) όρισε το 2020 ως το «Έτος Νοσηλευτών/τριών και Μαιών» προς τιμήν των 200 χρόνων από τη γέννηση της «μητέρας» της Νοσηλευτικής της Florence Nightingale, προκειμένου να συμβάλει περαιτέρω στην κατανόηση και την προβολή του πολύτιμου έργου που επιτελούν οι νοσηλευτές/τριες και οι μαιευτές/μαίες ως προς την προστασία και την προαγωγή της ανθρώπινης υγείας και ευημερίας.

Με την αφορμή του φετινού εορτασμού της «Παγκόσμιας Ημέρας Νοσηλευτών-Νοσηλευτριών», o Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Λάμπρος Βαμβακάς θα ήθελε να εκφράσει τη βαθιά του ευγνωμοσύνη σε όλους τους νοσηλευτές και σε όλες τις νοσηλεύτριες για τη διαχρονική ανεκτίμητη συνεισφορά τους στο Σύστημα Υγείας και πρωτίστως για την αφοσίωση, την αυτοθυσία και την αυταπάρνηση την οποία επέδειξαν από την πρώτη στιγμή στην αντιμετώπιση της πρωτόγνωρης υγειονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα μας, αλλά και ολόκληρος ο πλανήτης, εξαιτίας της πανδημίας του Κορωνοϊού.

«Το νοσηλευτικό προσωπικό παίζει καθοριστικό ρόλο στην ποιότητα και την αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, στην απρόσκοπτη κάλυψη των υγειονομικών και ψυχο-κοινωνικών αναγκών των πολιτών και στην προαγωγή της ποιότητας της ζωής τους. Σ’ αυτό το πλαίσιο αποτελεί προτεραιότητα της Περιφέρειας Κρήτης να συμβάλει τα μέγιστα στην ικανοποίηση των αιτημάτων της νοσηλευτικής κοινότητας ως προς τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των νοσηλευτών, την επαρκή στελέχωση του Συστήματος Υγείας με μόνιμο προσωπικό, την επίτευξη της βέλτιστης αναλογίας νοσηλευτών ανά ασθενή και νοσηλευτών ανά 1000 κατοίκους και την ένταξη του νοσηλευτικού προσωπικού στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα», δήλωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Λάμπρος Βαμβακάς.

 

Πηγή: typoskritis.gr

(Επισκέφθηκε 2 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)