Οδικό χάρτη για τη χαλάρωση και των μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσης του COVID-19, ενέκρινε σήμερα η Κομισιόν και παρουσίασε στα Κράτη Μέλη, σε συνεργασία με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ.

Οευρωπαϊκός χάρτης πορείας καθορίζει κριτήρια που πρέπει να πληρούνται πριν αρχίσουν η άρση των περιοριστικών μέτρων. Περιλαμβάνει επίσης μια σειρά συστάσεων για τη διασφάλιση μιας σταδιακής, ενοποιημένης και συντονισμένης στρατηγικής εξόδου σε όλη την ΕΕ.

Η Κομισιόν προτείνει σταδιακή και βαθμιαία προσέγγιση, με χρονική απόσταση ανάμεσα στα στάδια, βάσει συντονισμού μεταξύ των γειτονικών Κρατών Μελών, με άνοιγμα των εξωτερικών συνόρων της ΕΕ στο τέλος, ακολουθώντας επιστημονικές συμβουλές και ενισχύοντας ταυτόχρονα τόσο την επιτήρηση και τον εντοπισμό των κρουσμάτων, όσο και τα ίδια τα συστήματα υγείας των Κ-Μ σε όλη τη διάρκεια της πορείας, αλλά και μετά από αυτή.

Αναλυτικά, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας, ο ευρωπαϊκός χάρτης πορείας καθορίζει τις ακόλουθες βασικές αρχές:

1) απόφαση για το χρόνο χαλάρωσης των μέτρων με βάση 3 κριτήρια:

– Επιδημιολογικά κριτήρια που δείχνουν ότι η εξάπλωση της νόσου έχει μειωθεί σημαντικά και σταθεροποιηθεί για παρατεταμένη περίοδο.

– Επαρκής χωρητικότητα συστήματος υγείας, για παράδειγμα λαμβάνοντας υπόψη το ποσοστό κορεσμού για μονάδες εντατικής θεραπείας, τη διαθεσιμότητα εργαζομένων στον τομέα της υγείας και ιατρικό υλικό.

– Κατάλληλη ικανότητα παρακολούθησης, συμπεριλαμβανομένης της μεγάλης κλίμακας ικανότητας δοκιμών για γρήγορη ανίχνευση και απομόνωση μολυσμένων ατόμων, καθώς και ικανότητα παρακολούθησης και ανίχνευσης.

2) Ευρωπαϊκή προσέγγιση. Ενώ ο χρόνος και οι τρόποι άρσης των μέτρων περιορισμού θα διαφέρουν μεταξύ των Κ-Μ το κοινό πλαίσιο ορίζει:

– αποφάσεις στη βάση επιστημονικών συμβουλών με τη δημόσια υγεία στο κέντρο της, αναγνωρίζοντας παράλληλα ότι ο τερματισμός των περιοριστικών μέτρων συνεπάγεται εξισορρόπηση των παροχών για τη δημόσια υγεία με κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις.

– συντονισμό μεταξύ των Κ-Μ για την αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων

– σεβασμός και αλληλεγγύη στο υγειονομικό κομμάτι και τις κοινωνικοοικονομικές πτυχές: τα Κ-Μ θα πρέπει τουλάχιστον να ενημερώσουν το ένα το άλλο και την Κομισιόν εγκαίρως πριν από την άρση των μέτρων και τη συνεκτίμηση των απόψεών τους.

Η Κομισιόν καταγράφει ότι ο σταδιακός περιορισμός απαιτεί συνοδευτικά μέτρα, όπως:

– συγκέντρωση εναρμονισμένων δεδομένων και ανάπτυξη ενός ισχυρού συστήματος αναφοράς και ανίχνευσης επαφών, μεταξύ άλλων με ψηφιακά εργαλεία που σέβονται πλήρως το απόρρητο των δεδομένων.

– επέκταση της ικανότητας δοκιμών και εναρμόνιση των μεθοδολογιών δοκιμών. Σημειώνεται ότι η Κομισιόν σε συνεννόηση με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων ενέκρινε κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με διάφορες εξετάσεις και την απόδοσή τους.

– αύξηση της ικανότητας και της ανθεκτικότητας των εθνικών συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης, ιδίως για την αντιμετώπιση της προβλεπόμενης αύξησης των λοιμώξεων μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων.

– συνέχιση της ενίσχυσης των ικανοτήτων ιατρικού και προσωπικού προστατευτικού εξοπλισμού και μετά την χαλάρωση ή άρση των μέτρων.

– σνάπτυξη ασφαλών και αποτελεσματικών θεραπειών και φαρμάκων, καθώς και ανάπτυξη και γρήγορη παρακολούθηση της εισαγωγής ενός εμβολίου για τον τερματισμό του κοροναϊού.

3) οι δράσεις πρέπει να είναι σταδιακές:

– τα μέτρα πρέπει να αρθούν σε διαφορετικά βήματα, με αρκετό χρόνο μεταξύ τους για τη μέτρηση του αντίκτυπου.

– τα γενικά μέτρα πρέπει σταδιακά να αντικατασταθούν από στοχευμένα. Για παράδειγμα, η προστασία των πιο ευάλωτων ομάδων για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, διευκόλυνση της σταδιακής επιστροφής των απαραίτητων οικονομικών δραστηριοτήτων, εντατικοποίηση του τακτικού καθαρισμού και απολύμανσης των κόμβων μεταφοράς, καταστημάτων και χώρων εργασίας, αντικατάσταση γενικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης με στοχευμένες κυβερνητικές παρεμβάσεις για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της δημοκρατικής λογοδοσίας.

4) οι έλεγχοι στα εσωτερικά σύνορα πρέπει να αρθούν με συντονισμένο τρόπο.

– οι ταξιδιωτικοί περιορισμοί και οι συνοριακοί έλεγχοι πρέπει να καταργηθούν μόλις συγκλίνει επαρκώς η επιδημιολογική κατάσταση των παραμεθόριων περιοχών.

– τα εξωτερικά σύνορα πρέπει να ανοίξουν εκ νέου σε ένα δεύτερο στάδιο και να ληφθεί υπόψη η εξάπλωση του ιού εκτός της ΕΕ.

5) Η επανεκκίνηση της οικονομικής δραστηριότητας πρέπει να σταδιακά με ειδικά μοντέλα όπως συνέχιση τηλεργασίας, βάρδιες εργαζομένων κ.λπ. Ολόκληρος ο πληθυσμός δεν πρέπει να επιστρέφει ταυτόχρονα στο χώρο εργασίας.

6) Οι συγκεντρώσεις ατόμων πρέπει να επιτρέπονται σταδιακά, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες διαφορετικών κατηγοριών δραστηριοτήτων, όπως:

– Πρώτα σχολεία και πανεπιστήμια

– Μετρά η εμπορική δραστηριότητα (λιανική) με πιθανή διαβάθμιση

– Κοινωνικές δραστηριότητες (εστιατόρια, καφετέριες) με πιθανή διαβάθμιση.

– Μαζικές συγκεντρώσεις

Τέλος πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες για την πρόληψη της εξάπλωσης του ιού, με εκστρατείες ευαισθητοποίησης που θα ενθαρρύνουν τον πληθυσμό να διατηρήσει τις ισχυρές πρακτικές υγιεινής και την κοινωνική απομάκρυνση.

 

Η δράση πρέπει να παρακολουθείται συνεχώς και να προετοιμάζεται η ετοιμότητα για επιστροφή σε αυστηρότερα μέτρα περιορισμού, όπως απαιτείται, καταλήγει η Κομισιόν.

try { _402_Show(); } catch(e) {}

 
(Επισκέφθηκε 2 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)