Αρκετοί φαίνεται πως είναι οι παράγοντες που μπορούν να καθορίσουν την υγεία ενός ηλικιωμένου ατόμου σύμφωνα με έρευνα της Eurostat που καταλήγει στο συμπέρασμα ότι τα αστικά περιβάλλοντα διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο. 

Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2021, το 43% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω που ζούσαν σε πόλεις ανέφεραν ότι είχαν καλή ή πολύ καλή κατάσταση υγείας, 2 δηλαδή ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο για όλα τα άτομα αυτής της ηλικιακής ομάδας (41%).

Οκτώ μέλη της ΕΕ ανέφεραν ποσοστά άνω του 50% των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω που ζουν σε πόλεις με καλή ή πολύ καλή κατάσταση υγείας. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (66%), τη Σουηδία (64%) και το Βέλγιο (60%). Από την άλλη πλευρά, τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στη Λιθουανία (11%), τη Λετονία (15%) και την Πορτογαλία (21%).

Όσον αφορά τη χώρα μας, η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται μέσα στην πρώτη δεκάδα, καταλαμβάνοντας την ένατη θέση σε αυτή την κατάταξη.

Μεταξύ των χωρών της ΕΕ, η μεγαλύτερη διαφορά στο ποσοστό των ηλικιωμένων που ζουν σε πόλεις και αναφέρουν καλή ή πολύ καλή κατάσταση υγείας σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο καταγράφηκε στη Σλοβενία (+7 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με τον εθνικό μέσο όρο), ακολουθούμενη από τη Βουλγαρία και την Κροατία (+5 ποσοστιαίες μονάδες).

Αντίθετα, η διαφορά ήταν μικρότερη στο Λουξεμβούργο (-2 ποσοστιαίες μονάδες), την Ολλανδία και τη Γαλλία (-1 ποσοστιαία μονάδα). Σε αυτές τις χώρες, το ποσοστό των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω που ανέφεραν καλή ή πολύ καλή κατάσταση υγείας ήταν χαμηλότερο στις πόλεις από ό,τι σε εθνικό επίπεδο.

(Επισκέφθηκε 19 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)