Οδηγίες φροντίδας:

• Βυθίστε το σε κρύο νερό για 1-2 λεπτά πριν την πρώτη χρήση
• Ξεπλύνετε το με κρύο νερό και στεγνώστε το μετά από κάθε χρήση
• Μετά το στέγνωμα, αποθηκεύστε το χτύπημα σε ένα στήριγμα χτυπήματος για να διατηρήσετε τη δομή του
• Μετά την πρώτη χρήση, μην φυλάσσετε στο πλαστικό δοχείο

Τιμή: 17.90€

Μπαχαροπωλείο, Διεύθυνση:Καλοκαιρινού 141 Ηράκλειο Κρήτης, Τηλέφωνο: 2810 330740

(Επισκέφθηκε 5 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)