«Σε αναμμένα κάρβουνα» βρίσκονται οι Φαρμακοποιοί σε Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), λόγω της πρότασης της Commission επί σχεδίου Οδηγίας, για την εισαγωγή της διαδικασίας ελέγχου αναλογικότητας και σε νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν το πλαίσιο λειτουργίας των επαγγελμάτων.

Κατά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τα νέα μέτρα θα διευκολύνουν επιχειρήσεις και επαγγελματίες στην παροχή υπηρεσιών σε 500 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, προς όφελος καταναλωτών και επιχειρήσεων, αλλά και όσους αναζητούν εργασία, οδηγώντας σε οικονομική ανάπτυξη.

Εν ολίγοις, εισάγει ένα κοινό, για όλα τα κράτη-μέλη, αναλυτικό πλαίσιο για την αξιολόγηση της ανάγκης μίας ρύθμισης πριν την εισαγωγή της.

Το εργαλείο του εν λόγω πλαισίου είναι ο έλεγχος αναλογικότητας, που σύμφωνα με την Commission, θα εφαρμόζεται στους εθνικούς κανόνες περί επαγγελματικών υπηρεσιών. Μεταξύ των επαγγελμάτων που αναφέρονται ως παράδειγμα όσων απαιτούνται συγκεκριμένα προσόντα ή τίτλος και τα οποία απασχολούν το 22% του εργατικού δυναμικού της Ε.Ε., είναι και οι φαρμακοποιοί.

Όπως καθίσταται σαφές, η ΕΕ δεν ρυθμίζει ούτε απορυθμίζει επαγγέλματα, καθώς αυτό εξακολουθεί να αποτελεί εθνικό προνόμιο.

Αλλά αν και κανονιστική ρύθμιση υπάρχει συνήθως για ορισμένα επαγγέλματα, όπως όσα συνδέονται με την υγεία και την ασφάλεια, αναφέρεται πως υπάρχουν και «πολλές περιπτώσεις όπου αναίτια επαχθείς κανόνες μπορούν να καταστήσουν υπερβολικά δύσκολη την πρόσβαση σε αυτές τις θέσεις εργασίας για τους κατάλληλους υποψηφίους», κάτι που λειτουργεί και εις βάρος και των καταναλωτών.

«Στο πλαίσιο όμως της νομοθεσίας της ΕΕ, τα κράτη μέλη πρέπει να καθορίζουν κατά πόσο είναι απαραίτητες και ισορροπημένες νέες εθνικές επαγγελματικές απαιτήσεις. Για να εξασφαλιστεί μια συνεκτική και συνεπής προσέγγιση, η Επιτροπή προτείνει τον εξορθολογισμό και τη διασαφήνιση του τρόπου με τον οποίο τα κράτη μέλη θα πραγματοποιούν εκτενή και διαφανή δοκιμή αναλογικότητας πριν από την έκδοση ή τροποποίηση των εθνικών κανόνων για τις επαγγελματικές υπηρεσίες» σημειώνεται.

Σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν στη Γενική Συνέλευση και την Εκτελιστική Επιτροπή της PGEU, του ευρωπαϊκού οργάνου των Φαρμακοποιών, το «τεστ αναλογικότητας», επί της ουσίας επανεκτιμά, με ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους, τη θέσπιση περιοριστικών κανόνων σε όλα τα επαγγέλματα, με την κατάργηση κάποιων, τη διατήρηση άλλων ή τη θέσπιση νέων.

Αν και η Οδηγία Περί Αναγνώρισης των Επαγγελματικών Προσόντων εξαιρεί τα επαγγέλματα υγείας, η ένταξη της Δημόσιας Υγείας στο Σχέδιο της Οδηγίας βάζει και τα επαγγέλματα υγείας στην ίδια βάσανο αξιολόγησης. Κριτήρια που αναμένεται να εξεταστούν είναι το είδος του επαγγέλματος, ο σκοπός τους, ο βαθμός αυτονομίας και το οικονομικό αποτέλεσμα, όπως εξηγεί ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.

Η οδηγία και ο έλεγχος αναλογικότητας θα συζητηθούν από τους αρμόδιους υπουργούς στην Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 29 Μαΐου, ενώ η ψήφιση υπολογίζεται τον Νοέμβριο, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των παρατηρήσεων τα μέσα Σεπτεμβρίου.

Σύμφωνα με τον Κ. Λουράντο «ελλοχεύει ένας μεγάλος κίνδυνος ανατροπής των όποιων περιοριστικών κανόνων ισχύουν για τα επαγγέλματα υγείας συμπεριλαμβανομένων και της υποχρεωτικότητας εγγραφής στους Συλλόγους, άρα και η ύπαρξη των πρωτοβαθμίων και δευτεροβαθμίων οργάνων».

Την αντίθεση τους στα σχέδια της Commission είχαν εκφράσει τόσο το ευρωπαϊκό όργανο των Φαρμακοποιών, όσο και τον Οδοντιάτρων και των Γιατρών.

Αλλά οι αξιωματούχοι της Ε.Ε. δεν φαίνονται να πείθονται για την ανάγκη εξαίρεσης των επαγγελμάτων υγείας από την Οδηγία.

Παρόν στην ΓΣ της PGEU ήταν ο Επικεφαλής του Τμήματος Επαγγελματικών Ικανοτήτων και δεξιοτήτων της Γενική Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Ε.Ε., Martin Frohn, ο οποίος εκτίμησε πως δεν υπάρχει λόγος εξαίρεσης, παρότι τίθεται θέμα δημόσιας υγείας.  «Υπάρχουν και άλλα επαγγέλματα που με το πρόσχημα αυτό μπορούν να ζητήσουν να εξαιρεθούν», υποστήριξε ο κ. Frohn, σύμφωνα με τον κ. Λουράντο και δεν κάμφθηκε η στάση του ούτε όταν η αυστριακή αντιπροσωπεία χαρακτήρισε πολιτικές όπως αυτές λόγω να βγει η χώρα τους από την Ε.Ε….

Στο πλαίσιο της ΓΣ αποφασίσθηκε να επικαιροποιηθεί το Ψήφισμα που είχαν συντάξει τρεις Ευρωπαϊκοί Σύλλογοι, ως υποστηρικτικό έγγραφο για τις τροποποιήσεις που αναμένεται να ζητήσει η PGEU για το θέμα του «τεστ αναλογικότητας».

Παράλληλα, στη ΓΣ εκφράστηκε η αντίθεση για την αναμενόμενη αναθεώρηση της στάσης της ΕΕ για τα κτηνιατρικά φάρμακα, το δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους, με έγκριση της διάθεσης των «μη συνταγογραφούμενων» κτηνιατρικών φαρμάκων και από τα σούπερ μάρκετ. Ήδη επιτρέπεται η πώληση τους μέσω διαδικτύου.

Σε ό,τι αφορά το θέμα του ΦΠΑ, τα μέχρι τώρα δεδομένα δείχνουν ότι θα επιβάλλεται ανάλογα με την χώρα προορισμού, ενώ για τις μικρές επιχειρήσεις όταν ο ετήσιος τζίρος είναι κάτω των 10.000 ευρώ θα μπορούν να επιβαρύνουν τον ΦΠΑ από την χώρα προέλευσης. Όπως αναφέρει ο κ. Λουράντος, οι οδοντιατρικές υπηρεσίες δεν υπάγονται στον ΦΠΑ, ενώ οι υπηρεσίες των φαρμακείων δεν είναι σε αυτές που θα μπορούσαν να εξαιρεθούν. Μέχρι το 2021 θα ολοκληρωθεί το σύστημα για την εξέταση του ΦΠΑ .

Τέλος, η Ελλάδα θα προταθεί μαζί με άλλες πέντε χώρες για την ανάληψη της προεδρίας της PGEU για το 2018. Οι υποψηφιότητες θα ανακοινωθούν στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο. 
virus.com.gr

(Επισκέφθηκε 11 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)