Καμπανάκι κινδύνου από τον ΕΟΦ, μετά από ενημέρωση της αρμόδιας Αρχης στη Γερμανία, για το αδυνατιστικό προϊόν Diox Teadetox % 100 extract powder, που έχει πιθανόν διακινηθεί στη χώρα μας μέσω διαδικτύου.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου προέκυψε ότι περιέχει τη φαρμακευτική ουσία σιβουτραμίνη. Η σιβουτραμίνη αποσύρθηκε τον Ιανουάριο του 2010 από την Ε.Ε., διότι, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (CHMP-ΕΜΑ), η σχέση οφέλους-κινδύνου δεν είναι θετική, sυνεπώς ελλοχεύει σοβαρός κίνδυνος για την υγεία.

madata.gr
(Επισκέφθηκε 18 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)