Ο ΕΟΦ ανακαλεί συγκεκριμένες παρτίδες του φαρμακευτικού προϊόντος
Παρτίδες από σκεύασμα που προορίζεται για την ανακούφιση των ματιών από αλλεργικές αντιδράσεις, ανακαλεί ο ΕΟΦ, όπως γίνεται γνωστό, σε σημερινή ανακοίνωση του Οργανισμού.

Πρόκειται για τις παρτίδες 22L072 & 22M013 του φαρμακευτικού προϊόντος «UTENOS EY.DR.S.DC 0.25MG/ML».

Η ανακοίνωση του ΕΟΦ
Πιο αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Αποφασίζουμε, την ανάκληση των παρτίδων 22L072 & 22M013 του φαρμακευτικού προϊόντος ‘UTENOS EY.DR.S.DC 0.25MG/ML’,
λόγω απόκλισης από την επικυρωμένη διαδικασία παραγωγής.

Η παρούσα απόφαση εκδίδεται με σκοπό την ενίσχυση της εθελοντικής προληπτικής ανάκλησης της εταιρείας ZWITTER PHARMACEUTICALS ΕΠΕ, η οποία ως Τοπικός Αντιπρόσωπος, οφείλει να επικοινωνήσει άμεσα με τους αποδέκτες των συγκεκριμένων παρτίδων και να τις αποσύρει από την αγορά μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Τα σχετικά παραστατικά τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών και τίθενται υπόψη του ΕΟΦ, εφόσον ζητηθούν». 

in.gr

(Επισκέφθηκε 2 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)