Δύο καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών βρίσκονται στον πίνακα παγκόσμιας κατάταξης καθηγητών και ερευνητών Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων που δημοσίευσε η ερευνητική ομάδα Cybermetrics, υπεύθυνη για τον πίνακα κατάταξης πανεπιστημίων Webometrics με βάση τις πληροφορίες των δημόσιων προφίλ τους στο Google Scholar.

Πρόκειται για τον καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Γεώργιο Χρούσο, ο οποίος βρίσκεται στη θέση 70 με h-index 169 και 117.377 ετεροαναφορές και τον καθηγητή και Πρύτανη του ιδρύματος Μελέτιο Αθανάσιο Δημόπουλο στη θέση 1105 με h-index 109 και 49.427 ετεροαναφορές.

Στον συγκεκριμένο πίνακα περιλαμβάνονται καθηγητές και ερευνητές για τους οποίους έχει δημιουργηθεί δημόσιο προφίλ στο Google Scholar μέχρι το Φεβρουάριο του 2017.

Ο βιβλιομετρικός δείκτης h-index, που επινοήθηκε το 2005 από τον J.E. Hirsch, πρακτικά σημαίνει ότι ένας συγγραφέας – ερευνητής εμφανίζει δείκτη h όταν h από τις Np εργασίες του έχουν τουλάχιστον h αναφορές η καθεμία, ενώ οι υπόλοιπες (Νp-h) εργασίες του έχουν λιγότερες από h αναφορές η καθεμία.

Κατά συνέπεια, οι ερευνητές που συμπεριλαμβάνονται στην εν λόγω κατάταξη και έχουν h-index > 100, διαθέτουν αποδεδειγμένα 100 δημοσιεύσεις με 100 και άνω αναφορές η κάθε μία σε άλλα άρθρα και έρευνες.

medispin

(Επισκέφθηκε 10 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)