Η σημασία ενός ιδιωτικού ασφαλιστηρίου υγείας είναι μεγάλη και αδιαμφισβήτητη. Χάρη σε αυτό έχουμε μια δικλείδα ασφαλείας για την περίπτωση που χρειαστεί να νοσηλευτούμε εξαιτίας μίας ασθένειας ή ενός ατυχήματος. Προτεραιότητα σε μια τέτοια περίπτωση έχει φυσικά η φροντίδα της υγείας μας. Συνήθως όμως, μια τέτοια κατάσταση, είτε αφορά εμάς τους ιδίους είτε τα μέλη της οικογένειάς μας, επιβαρύνει σημαντικά τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Κι ενώ οι καλύψεις του νοσοκομειακού προγράμματος υγείας είναι πολύτιμες και αναγκαίες σε περίπτωση νοσηλείας, ενδεχομένως να χρειάζονται μία περεταίρω ενίσχυση σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, με τη μορφή του χειρουργικού επιδόματος.

Το χειρουργικό επίδομα ανήκει στις επιδοματικές καλύψεις και καταβάλλεται εφάπαξ σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση, εξαιτίας ασθένειας ή ατυχήματος. Το εφάπαξ ποσό που καταβάλλεται είναι ποσοστό (%) του ασφαλιζόμενου κεφαλαίου, ανάλογα με τη βαρύτητα της επέμβασης.

Η ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστική, η εταιρία που τα τελευταία 50 χρόνια στέκεται στο πλευρό των ασφαλισμένων, παρέχει το χειρουργικό επίδομα ως αυτόνομο πρόγραμμα αλλά και ως μέρος ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υγείας στις παρακάτω περιπτώσεις.

Αν ο ασφαλισμένος υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση εξαιτίας ατυχήματος ή ασθένειας στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, η εταιρία είναι υποχρεωμένη να του καταβάλει επίδομα. Αυτό το επίδομα αποτελεί ποσοστό του επιλεγμένου ασφαλισμένου κεφαλαίου χειρουργικού επιδόματος που αναγράφεται στον πίνακα καλύψεων και πάντα σε συνάρτηση με την βαρύτητα της επέμβασης. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται ανεξάρτητα από το ύψος των δαπανών νοσηλείας ή της είσπραξης από τον ασφαλισμένο αποζημίωσης για την ίδια αιτία από άλλον φορέα. Πρέπει να τονιστεί πως η βαρύτητα κάθε χειρουργικής επέμβασης καθορίζεται από τον πίνακα βαρύτητας επεμβάσεων, ο οποίος ενημερώνεται διαρκώς με γνώμονα την πρόοδο της τεχνολογίας και της ιατρικής επιστήμης.

Αν η χειρουργική επέμβαση δεν αναγράφεται στον πίνακα βαρύτητας επεμβάσεων τότε θα ενταχθεί σε μια από τις υπάρχουσες κατηγορίες και θα αντιστοιχείται με το καθορισμένο ποσοστό.

Στην περίπτωση που πραγματοποιηθούν πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις από τον ίδιο γιατρό, τότε η Εταιρία θα καταβάλει το σύνολο του επιδόματος που αντιστοιχεί στην επέμβαση με την μεγαλύτερη βαρύτητα και επιπροσθέτως το 20% του επιδόματος των λοιπών επεμβάσεων, με μέγιστο αριθμό τις τρεις (3).

Εάν πάλι πραγματοποιηθούν πολλαπλές χειρουργικές επεμβάσεις από διαφορετικούς γιατρούς η εταιρία θα καταβάλλει το σύνολο του επιδόματος που αντιστοιχεί στην βαρύτητα κάθε χειρουργικής επέμβασης με μέγιστο όριο τις τρεις (3). Ειδικά αν πρόκειται για ταυτόχρονη επέμβαση και στους δύο οφθαλμούς με την ίδια αιτία θεωρείται μία επέμβαση. Σε περίπτωση που η χειρουργική επέμβαση στο δεύτερο οφθαλμό γίνει μεταγενέστερα, θα καταβληθεί το 20% σύμφωνα με την βαρύτητά της.

Η πληρωμή του χειρουργικού επιδόματος γίνεται εφάπαξ , μετά την κατάθεση στην εταιρία των απαραίτητων δικαιολογητικών τα οποία αποδεικνύουν την πραγματοποίηση της επέμβασης. Το ίδιο ισχύει ακόμα και αν η επέμβαση έχει πραγματοποιηθεί στο εξωτερικό με τη διαφορά ότι τα αποδεικτικά θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την προξενική αρχή του τόπου που πραγματοποιήθηκε η χειρουργική επέμβαση.

Στους γενικούς και ειδικούς όρους ασφάλισης του ασφαλιστηρίου, αναφέρονται νοσήματα τα οποία δεν καλύπτονται καθώς αφορούν παθήσεις ή εξαιρούνται. Επίσης νοσήματα και οι επιπλοκές τους µε την προϋπόθεση ότι ο ασφαλισμένος δεν γνώριζε την ύπαρξή τους κατά τη στιγμή της ασφάλισής του, καλύπτονται μετά την παρέλευση συγκεκριμένου διαστήματος, όπως:

• Καρδιαγγειακά νοσήματα και οι επιπλοκές τους καλύπτονται μετά την παρέλευση έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κάλυψης
• Κακοήθεις ή καλοήθεις νεοπλασµατικές νόσοι, παθήσεις χολής, λιθίαση νεφρών και οι επιπλοκές τους καλύπτονται μετά την πάροδο εννέα (9) συνεχών μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κάλυψης
• Προϋπάρχουσες της ασφάλισης ασθένειες καθώς και προγενέστερες της ασφάλισης αναπηρίες ή σωματικές βλάβες και οι επιπλοκές τους, καθώς επίσης αδενοειδεκτοµή, αμυγδαλές, αιμορροΐδες, ραγάδες, κιρσοί, ινομυώματα μήτρας, ενδοµητρίωση, υστερεκτομή, γλαύκωμα, καταρράκτης, σακχαρώδης διαβήτης και οι επιπλοκές τους, καλύπτονται μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της κάλυψης.

Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η ισχύς της κάλυψης. Ενεργοποιείται για κάθε καλυπτόμενο περιστατικό εντός Ελλάδος που οφείλεται σε ασθένεια, 30 μέρες από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλειας. Για καλυπτόμενο περιστατικό που οφείλεται σε ατύχημα η κάλυψη ισχύει από την ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης. Ενώ για καλυπτόμενα περιστατικά στο εξωτερικό χρειάζεται να παρέλθουν 120 μέρες από την έναρξη της ασφάλισης.

Το ποσοστό επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου που εφαρμόζεται για κάθε χειρουργική επέμβαση είναι πάντα σε συνάρτηση με την βαρύτητα της χειρουργικής επέμβασης. Η βαρύτητα ξεκινά από την πολύ μικρή χειρουργική επέμβαση με ένα ποσοστό επιδόματος 5% επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου και φτάνει στην «ειδική» επέμβαση με το ποσοστό του επιδόματος να διαμορφώνεται στο 100% του ασφαλισμένου κεφαλαίου.

Εάν επιθυμείτε σωστά τιμολογημένα προγράμματα, συνδυαστικές εκπτώσεις, πρόσθετα οφέλη με μικρό ή ακόμα και κανένα κόστος ώστε να συνθέσουν ένα συμβόλαιο με καλύψεις στα μέτρα σας, απευθυνθείτε στον ασφαλιστικό σας σύμβουλο ή στο τηλεφωνικό κέντρο της MINETTA Ασφαλιστικής 210 9309500.

Πηγή: ygeiamou.gr

(Επισκέφθηκε 21 φορές, 1 επισκέψεις σήμερα)