Δυσκοιλιότητα: Πως αντιμετωπίζεται?

Η δυσκοιλιότητα ταλαιπωρεί τους πάσχοντες, πλήττει πιο συχνά τις γυναίκες και αποτελεί ένα πολύ διαδεδομένο πρόβλημα στις δυτικές χώρες… Στη χώρα μας, σύμφωνα με ...